Customer Care


Aanleiding:
De opdrachtgever geeft aan dat zijn personeel door drukte
te weinig aandacht heeft. De gesprekskwaliteit is matig en de eerder
opgestelde normen worden niet of nauwelijks gehanteerd.

Aanpak:
Analyse werkvloer ( Quick Scan: processen/mensen/systemen)
Analyse TOP/DOWN 10 agents, evaluatie met opdrachtgever

Resultaten:
Coaching wordt gedragen door medewerkers & supervisors/teamleaders;
Beter kennismanagement door regelmatige kalibratiesessies
Toename assertiviteit door training klachtenafhandeling
Reductie gemiddelde gesprekslengte met 50 seconden
Nieuwe klachtenprocedure zorgt voor snellere oplos-/doorlooptijd

Meer weten, vraag onze factsheets of oplossingen aan.

Overige cases:
- Verbeteren telefonische bereikbaarheid
- Optimaliseren dienstverlening van een Servicedesk