Consultancy

Wij hebben een aantal effectieve ondersteuningsmethoden ontwikkeld op het gebied van kostenbesparing en -beheersing, kwaliteitsbewaking en beleid.

Wij helpen u de klantcontacten in uw organisatie gezond te maken en te houden.

Mensen staan centraal: wij kijken naar de drie hoofdaandachtsgebieden in uw organisatie: Mensen, Processen en systemen

Wilt u weten of uw organisatie op orde is? Hoe staat het met de afhandeling van uw klantcontacten als u kijkt naar de systemen, de gesprekstechnieken, de verwerking van gegevens en de uniformiteit onderling? Middels een Quick Scan gaan wij kijken naar uw huidige dienstverlening.

Wilt u meer weten, wij nemen graag contact met u op