Quality Monitoring

Quality Monitoring (QM) wordt in organisaties toegepast om inzicht te krijgen in de service, die men aan klanten biedt. Daarnaast is QM een belangrijke tool om medewerkers feedback te geven op hun functioneren. Het gaat hierbij om het monitoren van de klantcontacten - zowel de kwantitatieve als ook de kwalitative kant. Drie factoren spelen hierin een hoofdrol:

schema

Meer weten, vraag onze factsheet Quality Monitoring aan.